CCDCR SOLICITA DOCUMENTACIÓN PARA APELAR REQUISITO (DOSÍMETRO)