Significativo avance de reforma a ley orgánica CCDCR